MONITORING I EWALUACJA

Ewaluacja to obiektywna ocena projektów, programów oraz działań na wszystkich etapach pracy: planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Dział Monitoringu i Ewaluacji oferuje badania ewaluacyjne ex ante, bieżące oraz ex post.

Realizujemy badania ewaluacyjne obejmujące m.in:

  • efekty programów oraz projektów
  • potrzeby oraz satysfakcję beneficjentów projektów
  • zagadnienia horyzontalne
  • procesy zarządzania, komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • Wojewódzkich oraz Powiatowych Urzędów Pracy
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego wszystkich poziomów
  • Organizacji Pozarządowych
  • oraz innych instytucji i firm realizujących projekty wymagające monitoringu i ewaluacji.

Nasi badacze to członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Wszystkie prawa zastrzeżone IPC 2011   Projekt i realizacja Piotr i Paweł