BADANIA MARKETINGOWE

Dział Badań Marketingowych prowadzi projekty badawcze, których wyniki wykorzystywane są bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zarówno do budowania, weryfikacji czy też implementacji strategii działania na rynku jak i do kreowania i / lub kontroli efektywności zastosowanych instrumentów marketingowych.

Za cel główny działalności Działu Badań Marketingowych stawia sobie dostarczanie klientom rzetelnej informacji z rynku o rynku.

W procesie badań marketingowych Dział Badań Marketingowych wykorzystuje zarówno metody badań ilościowych jak i jakościowych (w tym badań etnograficznych). Realizując badania zawsze staraliśmy się przykładać szczególna wagę do transparentnosci naszych działań i zadowolenia każdego Klienta.

Nasi Klienci otrzymują od nas rzetelną informację rynkową, niezbędną do podejmowania decyzji związanych z rozwojem ich działalności na rynku.

Specjalizujemy się zwłaszcza w projektach typu:

 • Mystery Shopping
 • Badania satysfakcji Klientów
 • Testy produktów, opakowań, reklam
 • Badania dla sieci handlowych
 • Badania dla centrów handlowych
 • Badania przeznaczone dla wydawnictw prasowych oraz stacji radiowych I telewizyjnych
 • Badania wzorców zachowań komunikacyjnych Klientów
 • Badania segmentacji rynku
 • Badania dla agencji reklamowych
 • Badania dedykowane zarządcom nieruchomości komercyjnych GEOMARKET RESEARCH
 • Badania wizerunku marki
 • Badania elastyczności cenowej
 • Badania rynku towarów konsumpcyjnych
 • Badania konsumenckie
 • Testy promocji, reklam i ich nośników (pre-testy, post-testy, monitorowanie skuteczności kampanii promocyjnych, testy nazw i opakowań produktów)
 • Badania B2B (oceny pracownicze, klimat wewnątrzorganizacyjny).
NASI BADACZE TO CZŁONKOWIE M.IN. PTBRIO - organizacji zrzeszającej najważniejszych badaczy w Polsce!
Wszystkie prawa zastrzeżone IPC 2011   Projekt i realizacja Piotr i Paweł